Cykl X - Badanie i diagnostyka różnicowa kończyny górnej

POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:06:13) lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
1 x movie
Wprowadzenie do diagnostyki różnicowej. Badanie i diagnostyka różnicowa połączenia czaszkowo-szyjnego
Badanie przejścia czaszkowo - szyjnego. Kontrola ukrwienia tylnego dołu czaszki. Analiza ruchomości i napięć. Analiza napięć tkanek miękkich.