Badanie i diagnostyka różnicowa kończyny dolnej
Ruch analityczny - rotacje. Przykurcze zgięciowe - test Thomasa. Ocena podatności torebki stawowej. Więzadła krzyżowe - test Lachmana
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:03:16) lock