Badanie i diagnostyka różnicowa odcinka szyjnego kręgosłupa, przejścia szyjno-piersiowego oraz górnego otworu klatki piersiowej
Prowokacja nacisku w kierunku wyrostków poprzecznych. Analiza ruchomości i napięć. Test napięcia splotu ramiennego.
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (54:22) lock