Wprowadzenie do diagnostyki różnicowej. Badanie i diagnostyka różnicowa połączenia czaszkowo-szyjnego
Badanie przejścia czaszkowo - szyjnego. Kontrola ukrwienia tylnego dołu czaszki. Analiza ruchomości i napięć. Analiza napięć tkanek miękkich.
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (43:31) lock