Badanie i diagnostyka różnicowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz obręczy miednicznej
Analiza ruchu w pozycji leżącej - patologia stawu. Faza oglądania - próba Vasalvy. Testy prowokacyjne - test Slump. Test pięści
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Badanie i diagnostyka różnicowa odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz obręczy miedniczej lock