Cykl X - Wprowadzenie do diagnostyki różnicowej, badanie i diagnostyka różnicowa połączenia czaszkowo-szyjnego

POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (43:31) lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 2
1 x movie
Badanie i diagnostyka różnicowa odcinka szyjnego kręgosłupa, przejścia szyjno-piersiowego oraz górnego otworu klatki piersiowej
Prowokacja nacisku w kierunku wyrostków poprzecznych. Analiza ruchomości i napięć. Test napięcia splotu ramiennego.