Cykl VI - Badanie narządu ruchu z wykorzystaniem USG

POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:38:24) lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
1 x movie
Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej – rodzaje badań obrazowych i ich zastosowanie oraz omówienie badań obrazowych odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa
Sposoby obrazowania wraz z ich wadami i zaletami. Patologiczne oraz prawidłowe obrazy odcinka szyjnego kręgosłupa