Badanie narządu ruchu z wykorzystaniem USG
Ultrasonografia narządu ruchu. Metodyka i patologie
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:38:24) lock