Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej – rodzaje badań obrazowych i ich zastosowanie oraz omówienie badań obrazowych odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa
Sposoby obrazowania wraz z ich wadami i zaletami. Patologiczne oraz prawidłowe obrazy odcinka szyjnego kręgosłupa
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Diagnostyka obrazowa odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa (3:10:28) lock