Funkcjonalne USG narządu ruchu
Wykorzystanie ultrasonografii w pracy fizjoterapeuty. Szybka i bezpieczna metoda diagnostyczna
3 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (21:58) lock
2. movie Rozdział II (22:03) lock
3. movie Rozdział III (14:08) lock