Metody fizjoterapii dzieci z wybranymi chorobami genetycznymi
Ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci z Zespołem Downa. Ćwiczenia stabilizacyjne i wzmacniające, ćwiczenia na plecy płaskie i skoliozę. Testy wytrzymałości mięśni i równoważne
3 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (17:43) lock
2. movie Rozdział II (17:43) lock
3. movie Rozdział III (17:43) lock