Kinesiology Taping w pediatrii
Kinesiology taping w pediatrii - metoda NDT Bobath i Vojty. Aktywacja pracy osłabionych mięśni. Techniki funkcjonalne i korekcyjne
4 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (20:18) lock
2. movie Rozdział II (20:17) lock
3. movie Rozdział III (10:41) lock