Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (Shin splints)
1 x movie
  • Omówienie anatomii kończyny dolnej, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni i struktur powiązanych z zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych.
  • Zrozumienie biomechaniki ruchu podczas chodu i biegu, identyfikacja potencjalnych obszarów obciążenia.
  • Szkolenie w zakresie diagnostyki różnicowej między zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych a innymi schorzeniami kończyny dolnej oraz różnicowanie obrazów klinicznych
  • Wykorzystanie testów funkcjonalnych, obrazowania medycznego i szczegółowego wywiadu w procesie diagnozy
  • Opracowywanie skutecznych programów rehabilitacyjnych obejmujących ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i stabilizacyjne.
  • Wdrażanie technik fizjoterapeutycznych, w celu złagodzenia bólu i poprawy funkcji oraz omówienie patomechanizmu powstawania bólu
  • Edukacja dotycząca znaczenia właściwego obuwia do biegania i technik biegania w kontekście zmniejszenia obciążenia przedniej części goleni.
  • Omówienie ewentualnych błędów w technice biegania i dostosowanie treningu w celu minimalizacji ryzyka nawracających urazów.
  • Edukacja w zakresie strategii prewencyjnych, takich jak stopniowe zwiększanie intensywności treningu, odpowiedni odpoczynek i różnorodność ćwiczeń
MATERIAŁY
1. movie Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (Shin splints) lock