Rehabilitacja pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w okresie remisji i rzutu choroby
Ocena fizjoterapeutyczna pacjenta ze stwardnieniem rozsianym: test palec-nos, test Romberga. Ćwiczenia oddechowe, rozciągające, dynamiczne, wzmacniające oraz koordynacyjne
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (41:36) lock