Analiza zdjęć diagnostyki obrazowej urazów sportowych
Techniki obrazowe (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Case studies - dr Piotr Godek omawia 28 przypadków klinicznych. Urazy rozpoznawane na podstawie USG i niewymagające dodatkowych badań
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (2:20:58) lock