Stabilizacja centralna dla sportowców z bólem z uwzględnieniem funkcji przepony i tworzenia IAP
Badanie toru oddechowego. Badanie w pozycji leżącej i siedzącej. Techniki manualne - rozluźnianie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i czworobocznego lędźwi. Ćwiczenia stabilizacyjne
1 x movie

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (43:48) lock