Postępowanie rehabilitacyjne przed i po amputacji kończyny dolnej
Postępowanie rehabilitacyjne dla osób przed i po amputacji kończyny dolnej. Amputacje planowane i nieplanowane. Przygotowania do protezowania, ćwiczenia i obsługa protezy
3 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (21:58) lock
2. movie Rozdział II (21:57) lock
3. movie Rozdział III (21:04) lock