Postawa ciała – kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy
2 x movie
MATERIAŁY
1. movie Postawa ciała- kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy lock