Palpacja i terapia punktów spustowych
Punkty spustowe. Zespół bólu mięśniowo - powięziowego
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:10:35) lock