Palpacja i terapia punktów spustowych
Punkty spustowe. Zespół bólu mięśniowo - powięziowego
2 x movie

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (1:10:35) lock