Obręcz biodrowa: miednica, biodro, kość krzyżowa
Kość biodrowa, kość krzyżowa, krętarz. Mięsień pośladkowy wielki, pośladkowy średni, mięsień gruszkowaty, naprężacz powięzi szerokiej. Część przednia miednicy
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (59:59) lock