Obręcz barkowa: łopatka, obojczyk, staw ramienny
Łopatka, obojczyk, kość ramienna. Więzadła, nerwy, naczynia krwionośne
1 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (48:48) lock