Leczenie skolioz
Diagnostyka i terapia skolioz wg metody FITS. Case study skoliozy II stopnia
5 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (26:22) lock
2. movie Rozdział II (26:23) lock
3. movie Rozdział III (26:22) lock
4. movie Rozdział IV (26:23) lock
5. movie Rozdział V (07:23) lock