Kinesiology Taping. Plastrowanie dynamiczne
Plastrowanie dynamicze. System plastrowania w różnych dysfunkcjach narządu ruchu
4 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I - Wstęp (22:46) lock
2. movie Rozdział II (22:46) lock
3. movie Rozdział III (22:45) lock
4. movie Rozdział IV (15:51) lock