Dysfunkcje kończyn dolnych
Dysfunkcje kończyn dolnych. Staw skokowy i śródstopie oraz diagnostyka stawu kolanowego
4 x movie
MATERIAŁY
1. movie Rozdział I (23:16) lock
2. movie Rozdział II (23:18) lock
3. movie Rozdział III (23:16) lock
4. movie Rozdział IV (23:19) lock